Farmaceutická kvalita

Jodisol je díky svému složení a použití kategorizován jako farmaceutický produkt – hromadně vyráběné léčivo. Podléhá registraci Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a každý registrovaný produkt má svou vlastní identifikaci pod registračními čísly 32/215/74-C (Jodisol Roztok) a 32/218/98-C (Jodisol Spray).

Proces výroby, kontroly, manipulace ale i distribuce Jodisolu probíhá podle přísných kritérií a platných zásad správné výrobní praxe, definovaných v předpisech vycházejících z platného zákona pro léčiva.

Kvalita výrobku je pravidelně kontrolována inspektory Státního ústavu pro kontrolu jakosti.

Všechny tyto podmínky jsou zárukou vysoké farmaceutické kvality produktu.


Vyjádření odborníka

Jodisol se vyznačuje výjimečným a zcela pozoruhodným antimikrobiálním účinkem nejen na všechny druhy a rody bakterií (včetně mykobakterií), avšak rovněž na rickettsie, viry, saprofytické i patogenní plísně, parazitické prvoky a řasy. Důležité je, že prakticky stejně efektivně působí jak na grampozitivní, tak i gramnegativní bakterie.

Požadovaný dezinfekční účinek nastupuje téměř okamžitě, spolehlivě v časovém rozmezí 1 až 5 minut. Mikroorganismy jsou přímo usmrcovány bez zřetelné mikrobistatické fáze. Podstatnou vlastností přípravku je, že vykazuje účinné působení ve značném rozmezí pH a nízký teplotní koeficient, což znamená, že teplotní rozdíly podstatně neovlivňují průběh a výsledek dezinfekce. Bylo prokázáno, že jod v přípravku reaguje s aromatickou aminokyselinou tyrosinem a tím dochází k poškození struktury bílkovin a k vyřazení funkce bílkovinných enzymů u mikroorganismů.

Mimořádně se Jodisol osvědčil ve zdravotnictví jak v ambulantní, tak i v lůžkové části. S úspěchem se také používá v potravinářském průmyslu, v zemědělství, ve veterinární medicíně a v domácnostech. Je nutné vyzvednout intenzivní dezinfekční účinek Jodisolu, který je v mnoha případech současně kombinován i s účinkem léčebným (hojivým). Přípravek se vyznačuje požadovanou dlouhodobou stabilitou stanovenou jak na dezinfekční účinnost, tak i na obsah aktivního jodu. Nepůsobí korozivně na lékařské nástroje.

Byl opakovaně kladně hodnocen nejen odborníky z chirurgických a dalších klinických pracovišť, ale rovněž z oborů epidemiologie, hygieny a mikrobiologie.

RNDr. Vladimír Klaban, mikrobiolog